Interpelacja posła Stanisława Pięty do Ministra Transportu i Infrastruktury w sprawie…

zbędnej budowy ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 81 wbrew woli mieszkańców w miejscach nie wymagających ochrony.

Szanowna Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pani Marszałek interpelację do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka

w sprawie zbędnej budowy ekranów akustycznych przy drodze krajowej nr 81 wbrew woli mieszkańców w miejscach nie wymagających ochrony .

Mieszkańcy Pawłowic (woj. śląskie) są zbulwersowani sprawą ustawienia ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż drogi krajowej nr 81, w miejscu, w którym ich ustawienie jest nieuzasadnione. Mieszkańcy zwracają uwagę, że podczas konsultacji nie uwzględniono ich negatywnej opinii a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie udostępniła na ich prośby wyników przeprowadzanej w tej sprawie ankiety. Mieszkańcy zwracają uwagę, że osłony niszczą i zasłaniają krajobraz a ponadto zostały ustawione w miejscach, w których nie ma zabudowań mieszkalnych.
Podobna sytuacja ma miejsce przy drodze ekspresowej S1 na odcinku między Cieszynem a Bielskiem-Białą oraz na drodze krajowej nr 1 na odcinku Pszczyna – Tychy. W niektórych miejscach ekrany mają nawet 10m wysokości.

W związku z powyższym proszę o informację:
– jakie obiektywne czynniki kierowały zleceniodawcami budowy ekranów akustycznych w miejscach niezamieszkałych?
– czy przy okazji podobnych inwestycji w przyszłości GDDKiA zechce przeprowadzać dokładniejsze konsultacje z mieszkańcami w sprawie budowy osłon dźwiękochłonnych?

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Pięta

Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

Copyright © 2018 Stanisław Pięta
Projekt i wykonanie: whiteghost