Honorowy Komitet Społecznego Poparcia Andrzeja Dudy

Opublikowano: 9 Lut 2015

IMAG1658W konwencji wyborczej Andrzeja Dudy uczestniczyła wraz z posłem Stanisławem Piętą liczna delegacja członków Prawa i Sprawiedliwości z Bielska-Białej. Dodajemy notatkę posła Pięty zamieszczoną na portalu społecznościowym. Wpis posła Pięty został spopularyzowany przez liczne udostępnienia i polubienia oraz portal wpolityce.pl. Publikujemy także nazwiska kolejnych członków Honorowego Społecznego Komitetu Poparcia dr. Andrzeja Dudy. Zapraszamy do biura poselskiego Stanisława Pięty w Bielsku-Białej przy u. Krasińskiego 5a, gdzie można złożyć podpisy pod listą poparcia Andrzeja Dudy. czytaj dalej »

Doktor Konrad Łoś otwiera nowe place zabaw na naszych osiedlach

Opublikowano: 13 Sie 2014

Główne zdjęcie 1Doktor Konrad Łoś wziął udział w otwarciu i oddaniu do użytku kolejnych spółdzielczych placów zabaw na naszych osiedlach.

Czas przerwy od obowiązków szkolnych przyniósł zwieńczenie długo oczekiwanych, zwłaszcza przez najmłodszych mieszkańców osiedli istotnych przedsięwzięć z zakresu infrastruktury zabawowo-rekreacyjnej realizowanych na terenach Spółdzielni Mieszkaniowej STRZECHA w Bielsku-Białej.
W ostatnim dniu lipca na osiedlach tejże Spółdzielni Mieszkaniowej otworzone zostały aż 3 place zabaw (dwa zupełnie nowe i jeden po gruntownej modernizacji) wybudowane na zlecenie „Strzechy”. Jako pierwszy w kolejności oficjalnie oddany do użytku został plac zabaw na Osiedlu Piastowskim (dojście od ul. Piastów Śląskich lub ul. Sobieskiego), natomiast drugi na Osiedlu Wojska Polskiego, pomiędzy budynkami I Armii Wojska Polskiego 2 i 4. Ponadto oddano do użytku trzeci, zmodernizowany i nieco mniejszy niż pozostałe, plac zabaw w rejonie budynku przy ul. Tańskiego 9 na Osiedlu Polskich Skrzydeł. Otwarcie dwóch pierwszych placów zabaw za sprawą m.in. licznie zgromadzonych mieszkańców, oficjalnych wystąpień, przecięcia wstęgi oraz ceremonii poświęcenia miało z jednej strony charakter bardzo uroczysty, ale z drugiej strony także pogodny.

Obok przewodniczącego rady nadzorczej SM „Strzecha” doktora Konrada Łosia do zgromadzonych mieszkańców z okolicznościowym przemówieniem zwrócili się także Jacek Żołubak, prezes zarządu „Strzechy” oraz Henryk Juszczyk, pełnomocnik Prezydenta Miasta Bielska-Białej. W uroczystości tłumnie uczestniczyli zarówno najmłodsi jak i nieco starsi mieszkańcy osiedli. Z kolei po krótkiej modlitwie nastąpiło uroczyste poświęcenie obiektów, którego dokonał proboszcz ks. prałat Marcin Aleksy. Po poświęceniu obiektów dzieci w towarzystwie rodziców, dziadków i opiekunów z zniecierpliwieniem ruszyły do zabawy. Nie obyło się bez zabaw, quizów i konkursów dla milusińskich. Zakres prac inwestycyjnych obejmował m.in. prace budowlane, montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowych, bezpiecznych nawierzchni, roboty brukarskie, montaż elementów ogrodzeniowych, słupów oświetleniowych i monitoringu, nasadzenia drzew, krzewów i urządzenie trawników.
czytaj dalej »

Młodzież z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Sejmie RP

Opublikowano: 22 Cze 2014

Poseł Stanisław Pięta gościł w Sejmie RP młodzież z Gimnazjum im. Królowej Jadwigi z Łodygowic. Poseł Stanisław Pięta osobiście oprowadził gości po gmachu Sejmu i opowiedział o historii polskich parlamentarzystów pomordowanych w czasie II wojny światowej oraz o tragedii poległych 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku. Po zwiedzaniu Sejmu poseł Stanisław Pięta zaprosił młodzież i opiekunów na poczęstunek do restauracji w nowym domu poselskim. Poseł został zaproszony do Łodygowic do udziału w uroczystościach święta Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi.

Interpelacja posłów Stanisława Pięty i Grzegorza Matusiaka

Opublikowano: 28 maja 2014

Posłowie Stanislaw Pięta i Grzegorz Matusiak zostali poproszeni przez poszkodowanych przez powódź mieszkańców Skoczowa o zapoznanie się ze stanem zniszczeń dokonanych przez wezbrane wody Wisły. Mieszkańcy zwrócili uwagę na nieprawidłowo wykonany remont śluzy w Harbutowicach i nieprofesjonalnie zabezpieczony przepust pod wałem w Ochabach Wielkich. Posłowie zorganizowali w biurze poselskim posła Stanisława Pięty spotkanie z zainteresowanymi mieszkańcami i przygotowali interpelację do Ministra Środowiska.

Zdjęcia ze spotkania z posłem oraz zniszczonej śluzy w Harbutowicach nadesłane przez mieszkańców do biura poselskiego posła Stanisława Pięty

Zobacz interpelację: Interpelacja w sprawie utrzymania w należytym stanie technicznym śluz i przepustów na prawym brzegu Wisły

Copyright © 2019 Stanisław Pięta
Projekt i wykonanie: whiteghost