Zgromadzenie Parlamentarne NATO

Opublikowano: 1 Cze 2016

Poseł Stanisław Pięta uczestniczył w wiosennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, która odbyła się w Tiranie. Zgromadzenie Parlamentarne wezwało przywódców Sojuszu do większej stanowczości w relacjach z Rosją.

http://www.defence24.pl/376789,zgromadzenie-parlamentarne-nato-wzywa-do-stanowczosci-wobec-rosji

Konferencja Historyczno-Polityczna w Hadziaczu

Opublikowano: 1 Cze 2016

Poseł Stanisław Pięta uczestniczył w Konferencji Historyczno-Politycznej zorganizowanej w Hadziaczu na Zadnieprzańskiej Ukrainie, gdzie w 1658 roku przedstawiciele Jana Kazimierza – Króla Polski i Wielkiego Księcia Litwy zawarli z reprezentantem Kozaków hetmanem Iwanem Wyhowskim unię. Porozumienie czyniło z Korony, Litwy i Rusi Rzeczypospolitą trojga narodów. Organizatorem Konferencji było ukraińskie stowarzyszenie Bałtycko-Czarnomorska Konfederacja. W konferencji uczestniczyło ponad 300 osób, w tym reprezentanci duchowieństwa, władz parlamentarnych, administracyjnych i wojskowych.

Stanisław Pięta odznaczony orderem 25-lecia NSZZFiPW

Opublikowano: 25 maja 2016

Poseł Stanisław Pięta spotkał się z przewodniczącym Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach.
Poseł Stanisław Pięta został odznaczony okolicznościowym orderem 25 – lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

V Marsz Wolności i Solidarności w Warszawie

Opublikowano: 14 Gru 2015

Poseł Stanisław Pięta wraz z liczną grupą członków i sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Bielska-Białej, Żywiecczyzny i Pszczyny uczestniczył w V Marszu Wolności i Solidarności w Warszawie. Dziękujemy za mobilizację i zaangażowanie. Marsz zatrzymywał się pod pomnikami polskich bohaterów, gdzie posłowie Prawa i Sprawiedliwości składali wiązanki kwiatów. Poseł Stanisław Pięta był członkiem delegacji, która oddała hołd gen. Stefanowi Roweckiemu ps Grot – dowódcy Armii Krajowej, zamordowanemu przez hitlerowców w 1944 r.

Copyright © 2019 Stanisław Pięta
Projekt i wykonanie: whiteghost