Interpelacja w sprawie podróżujących autostradą A4

korki na A4
W związku ze zwolnieniem z opłat za przejazd autostradą A1 poseł Stanisław Pięta wystąpił z interpelacją w sprawie objęcia podobnym zwolnieniem podróżujących autostradą A4 (Wrocław, Katowice, Kraków, Tarnów)

Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość

Szanowna Pani Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pani Marszałek interpelację do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska w sprawie:zwolnienia z opłat podróżujących autostradą A4

Szanowny Panie Premierze!

Z uznaniem i aprobatą przyjąłem Pańską decyzję o zwolnieniu z opłat za przejazd autostradą A1 podróżujących w weekendy. Tworzące się na skutek braku właściwej organizacji zatory przed bramkami poboru opłat stanowią zagrożenie wypadkowe dla uczestników ruchu drogowego, narażają ich na stratę czasu i powodują duże uciążliwości zwłaszcza dla podróżujących z małymi dziećmi. Cieszę się, że Pan Premier wykazał się większą empatią niż pani Minister Infrastruktury Elżbieta Bieńkowska, która w swoim stylu stwierdziła sucho: „gdzie są bramki, tam są korki”. Żałuję jednak, że dbając o interes mieszkańców Pomorza i poruszających się w tym kierunku, Pan Premier nie zauważył tych samych problemów dotykających mieszkańców Śląska, Małopolski i Podkarpacia. Podróżujący autostradą A4 również zasługują na zwolnienie z opłat.Zwracają na to uwagę samorządowcy, w tym prezydent Gliwic oraz służby Portu Lotniczego w Krakowie, które podnoszą, że zator powstający na autostradzie A4 przed bramkami poboru opłat w Balicach często uniemożliwia zaplanowane skorzystanie z usług lotniczych i powoduje przepadek biletów. Panie Premierze, południe Polski nie zasługuje na dyskryminację. Każdego roku przybywa turystów zainteresowanych spędzeniem urlopu w polskich górach. Wielu Polaków odpoczywa na Śląsku i Podkarpaciu. Nie należy tworzyć wrażenia, że za zwolnienie z opłat mieszkańców Pomorza będą płacić Ślązacy, Górale i Małopolanie. Takie wybiórcze uprzywilejowanie może wywoływać podejrzenie, że prawdziwym celem tej decyzji było zapewnienie przychylności określonych grup wyborców, a nierozwiązanie problemu „korków” na autostradach. Liczę, że niezwłocznie Pańska decyzja o zwolnieniu z opłat obejmie podróżujących wszystkim autostradami w Polsce.

Z poważaniem
Stanisław Pięta
Poseł na Sejm RP

Copyright © 2019 Stanisław Pięta
Projekt i wykonanie: whiteghost