Interpelacja do Ministra Zdrowia.

www9W związku z próbą wymuszenia przez Śląski Oddział NFZ na Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Siostry Boremeuszki w Cieszynie ograniczenia kontraktu i stworzenia zagrożenia dla podopiecznych Zakładu poseł Stanisław Pięta wystąpił z interpelacją do Ministra Zdrowia.

 

Bielsko-Biała, dnia 14 czerwca 2014 r.

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Pięta
Klub Parlamentarny
Prawo i Sprawiedliwość

Szanowny Pani
Ewa Kopacz
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Na podstawie art. 192 Regulaminu Sejmu składam na ręce Pani Marszałek interpelację do Pana Bartosza Arłukowicza Ministra Zdrowia

w sprawie zaprzestania finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie na dotychczasowych zasadach, ograniczenia kontraktu oraz konieczności ewakuacji i przeniesienia podopiecznych do innych placówek nie posiadających odpowiedniego doświadczenia w zakresie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi.

Panie Ministrze!

Nieustanny rozrost biurokracji Narodowego Funduszu Zdrowia, marnotrawienie środków i zawieranie kontraktów, które skutkują śledztwami CBA i aferami na skalę ogólnopolską powodują, że sprawdzone i cieszące się bardzo dobrą opinią placówki zmuszane są przez urzędników NFZ do ograniczenia lub zaprzestania działalności.

Do takich zakładów należy Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Sióstr Boromeuszek w Cieszynie. Siostry wraz z personelem świeckim opiekują się nieuleczalnie chorymi na chorobę Alzhaimera, choroby nowotworowe, demencję, choroby somatyczne oraz chorymi po amputacjach, pozostającymi w śpiączce i wymagającymi sztucznego odżywiania.

Od czterech lat nie zmieniała się stawka za osobodzień, która wynosi 78 zł. Pomio nieustannie rosnących kosztów lekarstw, środków higieny i kosztów osobowych (płace), Siostry otaczają podopiecznych miłością, zapewniając im troskliwą opiekę i zabezpieczając ich potrzeby materialne i duchowe. Chociaż Zakład Sióst Boromeuszek cieszy się bardzo dobrą opinią, a liczba oczekujących na przyjęcie przekracza 100 osób, urzędnicy NFZ próbują narzucić jeszcze niższą stawkę. Zakład Sióstr Boromeuszek musi wypełniać wynikające z przepisów prawa wymogi w zakresie zatrudnienia lekarzy (6 osób), rehabilitantów (13 osób) i psychologów (3 osoby), chociaż dla 195 podopiecznych nie ma aż takiego zapotrzebowania. Pochłania to środki potrzebne na zatrudnienie salowych i opiekunek.

Narzucenie jeszcze niższych stawek za osobodzień oznacza konieczność znaczącego ograniczenia działalności Zakładu i przeniesienie 50 – 80 chorych osób do innych placówek, które gotowe są podjąć się opieki za niższe stawki. Siostry, chorzy i rodziny podopiecznych przerażone są taką perspektywą, gdyż dla wielu starych i schorowanych ludzi oznacza to wyrwanie ze środowiska, zerwanie więzi międzyludzkich i narażenie na ogromny stres. Ponadto zachodzi podejrzenie, że nowopowstałe placówki nie będą mogły oferować opieki na tak wysokim poziomie i przede wszyskim nie będą w stanie zapewnić właściwej atmosfery szacunku i miłości.

Sprowadzanie opieki nad starszymi, często osamotnionymi i obłożnie chorymi ludźmi do rachunku ekonomicznego jest bezdusznym barbarzyństwem. Rozumiem, że konieczne jest oszczędzanie publicznych pieniędzy, ale ograniczeniu środków na opiekę nad chorymi i starymi ludźmi nie może towarzyszyć zatrudnianie dziesiątek i setek nowych urzędników NFZ, wzrost płac, gigantyczne premie i nagrody (wg informacji prasowych w warszawskiej centrali NFZ w 2012 r. 18-tu urzędników otrzymało nagrody w wys. 55 tys. zł) czy afery związane z podpisanymi przez śląski NFZ kontaktami (prywatny szpital EuroMedic).

W zwiazku z tym uprzejmie pytam Pana Ministra, czy Pan Minister zamierza objąć swoim bezpośrednim zainteresowaniem i nadzorem sprawę renegocjacji kontraktów zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia z placówkami leczniczo-opiekuńczymi, które specjalizują się w opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi?

Czy Pan Minister zechce zainteresować się sytuacją Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Sióstr Boromeuszek w Cieszynie, któremu urzędnicy NFZ chcą zredukować kontrakt o 40 %?

Czy w Ministerstwie Zdrowia prowadzone są prace nad nowelizacją przepisów, które narzucają placówkom leczniczo-opiekuńczym obowiązek zatrudniania zbyt dużej liczby w stosunku do rzeczywistych potrzeb lekarzy, rehabilitntów i psychologów?

Copyright © 2019 Stanisław Pięta
Projekt i wykonanie: whiteghost